ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านหนองจิก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก33040155
PERCODE 6 หลัก530479
กระทรวง 10 หลัก1033530479
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองจิก
ชื่อ (อังกฤษ)Nongjik
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลภูฝ้าย
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสnongjikschool2020@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.6644229
Longitude
104.4859105

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน