ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านกราม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040152
PERCODE 6 หลัก530484
กระทรวง 10 หลัก1033530484
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกราม
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Kram
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลไพร
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45963983
อีเมล์แอดเดรสkramschool55@gmail.com
เว็บไซต์http://kramschool.blogspot.com/
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.69389965
Longitude
104.4312589

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน