ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านตาหมื่น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040149
PERCODE 6 หลัก530478
กระทรวง 10 หลัก1033530478
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตาหมื่น
ชื่อ (อังกฤษ)Bantamuen School
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโพธิ์วงศ์
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์930895126
อีเมล์แอดเดรสtamuenschool@gmail.com
เว็บไซต์http://tamuen.blogspot.com/
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.67912502
Longitude
104.464943

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน