ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านโพธิ์กระสังข์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก33040146
PERCODE 6 หลัก530460
กระทรวง 10 หลัก1033530460
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโพธิ์กระสังข์
ชื่อ (อังกฤษ)Phokrasung
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโพธิ์กระสังข์
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45665063
อีเมล์แอดเดรสphokrasung@hotmail.com
เว็บไซต์phokrasung
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.6330815
Longitude
104.3350734

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน