ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านหนองขนาน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040145
PERCODE 6 หลัก530464
กระทรวง 10 หลัก1033530464
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองขนาน
ชื่อ (อังกฤษ)Nongkanan
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโพธิ์กระสังข์
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์820916656
อีเมล์แอดเดรสnongkanan school@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.60343144
Longitude
104.3140991

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน