ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านหนองคู
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040144
PERCODE 6 หลัก530463
กระทรวง 10 หลัก1033530463
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองคู
ชื่อ (อังกฤษ)bannongkoo
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโพธิ์กระสังข์
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์045-660004
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.6388961
Longitude
104.3158514

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน