ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านซำ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040142
PERCODE 6 หลัก530461
กระทรวง 10 หลัก1033530461
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านซำ
ชื่อ (อังกฤษ)BanSam
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโพธิ์กระสังข์
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45665074
อีเมล์แอดเดรสoatmorimori@gmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/index_kru.php?School_ID=1033530461
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.62066333
Longitude
104.3381533

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน