ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านพยอม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040141
PERCODE 6 หลัก530456
กระทรวง 10 หลัก1033530456
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านพยอม
ชื่อ (อังกฤษ)Phayom
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโพธิ์กระสังข์
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45660186
อีเมล์แอดเดรสphayomschool3@gmail.com
เว็บไซต์http://phayomschool2012.blogspot.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.66273919
Longitude
104.3626178

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน