ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านม่วงแยก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040134
PERCODE 6 หลัก530499
กระทรวง 10 หลัก1033530499
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านม่วงแยก
ชื่อ (อังกฤษ)Muangyak
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลพราน
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.5894849
Longitude
104.4621578

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน