ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040127
PERCODE 6 หลัก530470
กระทรวง 10 หลัก1033530470
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8
ชื่อ (อังกฤษ)ONGKHAN UTSAKHAKAM PAMAI 8
หมู่ที่17
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบักดอง
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์http:202.143.164.26/oop8
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.53088
Longitude
104.4275

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน