ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านตาเส็ด
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040125
PERCODE 6 หลัก530468
กระทรวง 10 หลัก1033530468
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตาเส็ด
ชื่อ (อังกฤษ)BAN TASED
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบักดอง
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.55211
Longitude
104.456146

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน