ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านหนองบัวเรณ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040124
PERCODE 6 หลัก530467
กระทรวง 10 หลัก1033530467
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบัวเรณ
ชื่อ (อังกฤษ)Nongbuaren
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบักดอง
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์630201649
อีเมล์แอดเดรสnongbuaren@hotmail.com
เว็บไซต์http://nongbuaren.sskedu4.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.54362307
Longitude
104.4747447

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน