ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านกระเบา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040121
PERCODE 6 หลัก530487
กระทรวง 10 หลัก1033530487
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกระเบา
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Krabao
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโนนสูง
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45660400
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.5991764
Longitude
104.3907605

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน