ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านกระเจา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040119
PERCODE 6 หลัก530471
กระทรวง 10 หลัก1033530471
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกระเจา
ชื่อ (อังกฤษ)KRAJAO
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโนนสูง
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45660254
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.5825731
Longitude
104.4208691

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน