ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านขุนหาญ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040113
PERCODE 6 หลัก530458
กระทรวง 10 หลัก1033530458
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขุนหาญ
ชื่อ (อังกฤษ)BanKhun Han
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลขุนหาญ
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45960191
อีเมล์แอดเดรสBankhunhanschool@gmail.com
เว็บไซต์school.obec.go.th/bankhunhan/
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.6283471
Longitude
104.3668212

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน