ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านจองกอ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040112
PERCODE 6 หลัก530495
กระทรวง 10 หลัก1033530495
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านจองกอ
ชื่อ (อังกฤษ)jongkor
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกันทรอม
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์947958167
อีเมล์แอดเดรสsalin_11@yahoo.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.5559555
Longitude
104.3112403

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน