ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านกันทรอม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040110
PERCODE 6 หลัก530493
กระทรวง 10 หลัก1033530493
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกันทรอม
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Kanthorm school
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกันทรอม
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์935657771
อีเมล์แอดเดรสpan669@gmail.com
เว็บไซต์bankantrom.biogspot.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.56576227
Longitude
104.3295848

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน