ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านตาเอก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก33040108
PERCODE 6 หลัก530491
กระทรวง 10 หลัก1033530491
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตาเอก
ชื่อ (อังกฤษ)Taek
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกันทรอม
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45660255
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์www.taekschool.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.5901935
Longitude
104.3624866

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน