ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านเดื่อ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040104
PERCODE 6 หลัก530453
กระทรวง 10 หลัก1033530453
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเดื่อ
ชื่อ (อังกฤษ)BanDue
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกระหวัน
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45660474
อีเมล์แอดเดรส่jorjae77@gmail.com
เว็บไซต์bandueschool.blogspot.com/ -
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.67016259
Longitude
104.4075847

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน