ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านกระหวัน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040102
PERCODE 6 หลัก530451
กระทรวง 10 หลัก1033530451
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกระหวัน
ชื่อ (อังกฤษ)bankrawan
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกระหวัน
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์954413126
อีเมล์แอดเดรสsirintara_1724@hotmail.com
เว็บไซต์krawanschool.blogspot.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.66018071
Longitude
104.3986864

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน