ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านจะเนียว
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040101
PERCODE 6 หลัก530450
กระทรวง 10 หลัก1033530450
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านจะเนียว
ชื่อ (อังกฤษ)JANEAW
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกระหวัน
อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์081-7906230
อีเมล์แอดเดรสdechasamart@thaimail.com
เว็บไซต์www.janeaw_school.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.6402062
Longitude
104.4107405

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน