ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านหนองเม็กพิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก33040096
PERCODE 6 หลัก530183
กระทรวง 10 หลัก1033530183
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองเม็กพิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Nongmekphitthaya School
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเสาธงชัย
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์045-660195
อีเมล์แอดเดรสnongmek@hotmail.com
เว็บไซต์bannongmekpittayaschool.blogspot.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.47456985
Longitude
104.7297424

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน