ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040093
PERCODE 6 หลัก530181
กระทรวง 10 หลัก1033530181
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
ชื่อ (อังกฤษ)Banphumsaron School
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเสาธงชัย
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45924857
อีเมล์แอดเดรสphumsaron@phs.ac.th
เว็บไซต์www.phs.ac.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.4545374
Longitude
104.7223034

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน