ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านโนนคำแก้ว
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040091
PERCODE 6 หลัก530171
กระทรวง 10 หลัก1033530171
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนคำแก้ว
ชื่อ (อังกฤษ)nonkamkraw
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสังเม็ก
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์819662932
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.632629
Longitude
104.7588626

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน