ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านทุ่งโพธิ์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040090
PERCODE 6 หลัก530170
กระทรวง 10 หลัก1033530170
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทุ่งโพธิ์
ชื่อ (อังกฤษ)ThungPho
หมู่ที่19
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสังเม็ก
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45660030
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์www.sskedu.net/Tungpo/home
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.6594872
Longitude
104.7269641

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน