ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านสังเม็ก
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก33040088
PERCODE 6 หลัก530168
กระทรวง 10 หลัก1033530168
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสังเม็ก
ชื่อ (อังกฤษ)Bansungmek
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสังเม็ก
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45969112
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.6142812
Longitude
104.7155606

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน