ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก33040087
PERCODE 6 หลัก530226
กระทรวง 10 หลัก1033530226
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ชื่อ (อังกฤษ)BAN KANTOM SCHOOL (KURURADSAMUKKEE)
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสังเม็ก
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45969108
อีเมล์แอดเดรสkantomschool @ gmail.com
เว็บไซต์http://www.kantom.blogspot.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.7215428
Longitude
104.7006903

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน