ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านโนนแสนสุข
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040086
PERCODE 6 หลัก530172
กระทรวง 10 หลัก1033530172
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนแสนสุข
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonsansuk school
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสังเม็ก
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสnonsansukschool@gmail.com
เว็บไซต์http://Nonsansookschool.blogspot.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.6440604
Longitude
104.7560286

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน