ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านทุ่งขนวน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040084
PERCODE 6 หลัก530236
กระทรวง 10 หลัก1033530236
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทุ่งขนวน
ชื่อ (อังกฤษ)Tungkhanuan
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสวนกล้วย
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45969105
อีเมล์แอดเดรสsch094@hotmail.com
เว็บไซต์www.tkhschool.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.6993935
Longitude
104.7675547

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน