ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านเดียง(พลีศึกษา)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก33040078
PERCODE 6 หลัก530167
กระทรวง 10 หลัก1033530167
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเดียง(พลีศึกษา)
ชื่อ (อังกฤษ)BANDIANG(PLEESEUKSA)
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเวียงเหนือ
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45663459
อีเมล์แอดเดรสdiangpleeseuksa@gmail.com
เว็บไซต์school.cres.in.th/deangplesuksa
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.63079236
Longitude
104.6811893

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน