ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านสามเส้า
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก33040077
PERCODE 6 หลัก530207
กระทรวง 10 หลัก1033530207
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสามเส้า
ชื่อ (อังกฤษ)SAMSAO
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลละลาย
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45924450
อีเมล์แอดเดรสsamsaoschool@gmail.com
เว็บไซต์www.samsaoschool.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.5096349
Longitude
104.5201302

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน