ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านโดนอาว
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ปลาย
รหัส
SMIS 8 หลัก33040073
PERCODE 6 หลัก530200
กระทรวง 10 หลัก1033530200
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโดนอาว
ชื่อ (อังกฤษ)donaowschool
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลรุง
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสdonaoschool@hotmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.4990887
Longitude
104.624423

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน