ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านรุงสมบูรณ์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก33040071
PERCODE 6 หลัก530198
กระทรวง 10 หลัก1033530198
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านรุงสมบูรณ์
ชื่อ (อังกฤษ)Banrungsomboon
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลรุง
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.5446
Longitude
104.6253

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน