ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านโนนเปือย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040070
PERCODE 6 หลัก530197
กระทรวง 10 หลัก1033530197
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนเปือย
ชื่อ (อังกฤษ)BanNonpueai
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเมือง
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์985465925
อีเมล์แอดเดรสChapun2909@Obeemail.co.th
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.59928499
Longitude
104.6661802

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน