ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก33040067
PERCODE 6 หลัก530192
กระทรวง 10 หลัก1033530192
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
ชื่อ (อังกฤษ)Nongdiangnoi-Nonyai
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเมือง
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.58421862
Longitude
104.6767115

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน