ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านด่าน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก33040065
PERCODE 6 หลัก530187
กระทรวง 10 หลัก1033530187
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านด่าน
ชื่อ (อังกฤษ)BANDAN
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลภูผาหมอก
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530187
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.47313367
Longitude
104.8421997

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน