ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก33040059
PERCODE 6 หลัก530162
กระทรวง 10 หลัก1033530162
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
ชื่อ (อังกฤษ)Phungoen school
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลภูเงิน
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์982417896
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.7409926
Longitude
104.5306316

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน