ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านหนองตลาด-โนนเปือย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040057
PERCODE 6 หลัก530179
กระทรวง 10 หลัก1033530179
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองตลาด-โนนเปือย
ชื่อ (อังกฤษ)Ban nongtalad-noonpery
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบึงมะลู
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์045-660403
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.594216
Longitude
104.740906

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน