ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านท่าสว่าง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก33040048
PERCODE 6 หลัก530230
กระทรวง 10 หลัก1033530230
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าสว่าง
ชื่อ (อังกฤษ)TASAWANG
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโนนสำราญ
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์810697710
อีเมล์แอดเดรสsrirawat04112507@gmail.com
เว็บไซต์Tasawang.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.55895331
Longitude
104.8090151

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน