ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านโนนสำราญ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก33040047
PERCODE 6 หลัก530229
กระทรวง 10 หลัก1033530229
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนสำราญ
ชื่อ (อังกฤษ)Nonsumran
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโนนสำราญ
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45660411
อีเมล์แอดเดรสnonsamranssk4@gmail.com
เว็บไซต์www.nonsumran.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.503132
Longitude
104.807

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน