ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040046
PERCODE 6 หลัก530143
กระทรวง 10 หลัก1033530143
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
ชื่อ (อังกฤษ)Namomratprachanuson
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45661471
อีเมล์แอดเดรสyoyo_naiyanut2518@hotmail com
เว็บไซต์http://numaom.sskedu4.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.65716962
Longitude
104.6482924

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน