ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านขนา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040045
PERCODE 6 หลัก530141
กระทรวง 10 หลัก1033530141
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขนา
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhana
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.6565792
Longitude
104.6665037

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน