ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
โรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040043
PERCODE 6 หลัก530138
กระทรวง 10 หลัก1033530138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ชื่อ (อังกฤษ)anubandamrongrachanuson
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45661467
อีเมล์แอดเดรสanubandamrong2555@gmail.com
เว็บไซต์www.anubandamrong.com
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.63802246
Longitude
104.6497773

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน