ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040038
PERCODE 6 หลัก530195
กระทรวง 10 หลัก1033530195
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
ชื่อ (อังกฤษ)KAMALL
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งใหญ่
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45660008
อีเมล์แอดเดรสlomsakph@gmail.com
เว็บไซต์www.kamallschool.net
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.5780607
Longitude
104.6482322

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน