ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040036
PERCODE 6 หลัก530160
กระทรวง 10 หลัก1033530160
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลตระกาจ
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์918323405
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.72393775
Longitude
104.6189149

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน