ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านโคกวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040033
PERCODE 6 หลัก530157
กระทรวง 10 หลัก1033530157
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)BANKHOKVIDTAYA
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลตระกาจ
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.75624245
Longitude
104.6164061

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน