ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านไร่เจริญ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040028
PERCODE 6 หลัก530228
กระทรวง 10 หลัก1033530228
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไร่เจริญ
ชื่อ (อังกฤษ)raicharoenschool
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลจานใหญ่
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสraicharoenschool@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.767553
Longitude
104.6638692

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน