ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
มหาราช 2 (ภูคำ)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040027
PERCODE 6 หลัก530227
กระทรวง 10 หลัก1033530227
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)มหาราช 2 (ภูคำ)
ชื่อ (อังกฤษ)Maharaj2
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลจานใหญ่
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45660108
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.7025059
Longitude
104.6376359

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน