ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านโนนสมบูรณ์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040023
PERCODE 6 หลัก530221
กระทรวง 10 หลัก1033530221
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนสมบูรณ์
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonsomboon School
หมู่ที่13
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลขนุน
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45660412
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1033530221
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.57346609
Longitude
104.8121274

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน