ทะเบียนโรงเรียน สพป.ศก.4
บ้านหนองหัวช้าง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก33040022
PERCODE 6 หลัก530220
กระทรวง 10 หลัก1033530220
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองหัวช้าง
ชื่อ (อังกฤษ)bannonghuachang
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลขนุน
อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์33110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45660267
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์http://hurchang01.blogspot.com/
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.592623
Longitude
104.817354

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน